Τα Προϊόντα μας

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
IVEMEND
IVEMEND Fosaprepitant dimeglumine
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
OncoTICE
OncoTICE Bacillus Calmette-Guerinn
(BCG, strain tice)
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Propiochrone
Propiochrone Betamethasone sodium phosphate,
Betamethasone dipropionate
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Celestone Chronodose
Celestone Chronodose Betamethasone Acetate,
Betamethasone
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Celestoderm - V
Celestoderm - V Betamethasone 17 - Valerate
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Propiogenta
Propiogenta Gentamycin sulfate,
Betamethasone dipropionate
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ
AERINAZE
AERINAZE Desloratadine,
Pseudoephedrine sulfate
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Nasonex
Nasonex Mometasone
furoate monohydrate
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
OncoTICE
OncoTICE Bacillus Calmette-Guerinn
(BCG, strain tice)
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Συν-προώθηση MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε./AstraZeneca
Προώθηση και Διανομή ΒΙΑΝΕΞ