Τα Προϊόντα μας

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
IVEMEND
IVEMEND Fosaprepitant dimeglumine
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
OncoTICE
OncoTICE Bacillus Calmette-Guerinn
(BCG, strain tice)
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
Inegy
Inegy Ezetimibe, simvastatin
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Liptruzet
Liptruzet ezetimibe, atorvastatin
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
OncoTICE
OncoTICE Bacillus Calmette-Guerinn
(BCG, strain tice)
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Συν-προώθηση MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε./AstraZeneca
Προώθηση και Διανομή ΒΙΑΝΕΞ