Τα Προϊόντα μας

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
IVEMEND
IVEMEND Fosaprepitant dimeglumine
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
OncoTICE
OncoTICE Bacillus Calmette-Guerinn
(BCG, strain tice)
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
OncoTICE
OncoTICE Bacillus Calmette-Guerinn
(BCG, strain tice)
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Συν-προώθηση MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε./AstraZeneca
Προώθηση και Διανομή ΒΙΑΝΕΞ