Αναφορά Ανεπιθύμητων Συμβάντων/ Ποιοτικών Παραπόνων

Αναφορά Ανεπιθύμητων Συμβάντων/ Ποιοτικών Παραπόνων


Για αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών και ποιοτικών παραπόνων σχετικά με τα προϊόντα της MSD, τα στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία μας είναι τα εξής:
Τηλέφωνο: (+30) 210 98 97 493 ώρες γραφείου (09:00 -17:00)
Τηλέφωνο: (+30) 210 98 97 341 - 24ωρη γραμμή
Φαξ (+30) 210 98 86 102
E-mail: dpoc_greece@merck.com