Αναφορά Ανεπιθύμητων Συμβάντων/ Ποιοτικών Παραπόνων

Αναφορά Ανεπιθύμητων Συμβάντων/ Ποιοτικών Παραπόνων

Για αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών και ποιοτικών παραπόνων σχετικά με τα προϊόντα της MSD, τα στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία μας είναι τα εξής:
Τηλέφωνο: (+30) 210 98 97 493 ώρες γραφείου (09:00 -17:00)
Τηλέφωνο: (+30) 210 98 97 341 – 24ωρη γραμμή
Φαξ (+30) 210 98 86 102
E-mail: dpoc_greece@merck.com

Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία με την MSD. Θα διαχειριστούμε το αίτημά σας το συντομότερο δυνατόν. Παρακαλώ σημειώστε ότι σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα, η MSD θα τα χειριστεί με πλήρη σεβασμό προς το προσωπικό σας απόρρητο και θα τα επεξεργαστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, βάσει της οποίας διαθέτετε συγκεκριμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων. Οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων ανεπιθύμητων ενεργειών ή παραπόνων για την ποιότητα των προϊόντων, ενδέχεται να κοινοποιηθεί στις κανονιστικές αρχές, σε θυγατρικές εταιρείες μας και σε επιχειρηματικούς εταίρους με τους οποίους συνδεόμαστε συμβατικά. Οι εν λόγω αποδέκτες μπορεί να βρίσκονται σε άλλη χώρα εκτός της δικής σας, οπότε και θα εφαρμοστούν οι κατάλληλες εγγυήσεις για την διαβίβαση, εφόσον απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας, τους σκοπούς και νόμιμες βάσεις της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο www.msdprivacy.com/gr/gr/index.html. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την MSD, Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε καλέστε στο +30 2109897493.