Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας:
πως η MSD ανταποκρίνεται
στην πανδημία Covid -19

Επιστήμη με όραμα:
Ανοσο-Ογκολογία

Εργαζόμαστε με στόχο να επιταχύνουμε τη διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων και να επισπεύσουμε την αξιοποίηση νέων προσεγγίσεων για τη θεραπεία των ασθενών με καρκίνο.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εμβολιασμός: Ζήτημα
δημόσιας υγείας

Τα εμβόλια αποτελούν μία τις πιο επιτυχείς παρεμβάσεις για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και είμαστε περήφανοι γιατί στην επιτυχία αυτή έχει συμβάλλει τα μέγιστα και η MSD.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κοινωνική Ευθύνη
στην Ελλάδα “Life
Matters”

H προσέγγισή μας στην Κοινωνική Ευθύνη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αποστολή της εταιρίας μας να ανακαλύπτει καινοτόμες θεραπείες και υπογραμμίζει τη δέσμευση μας να ενισχύουμε την πρόσβαση των ασθενών σε θεραπείες, να αναπτύσσουμε και να επιβραβεύουμε τους ανθρώπους μας, να προστατεύουμε το περιβάλλον και να λειτουργούμε σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής και διαφάνειας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μένουμε σπίτι

Μένουμε σπίτι και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε κανονικά με στόχο την προστασία των ασθενών αλλά και της δημόσιας υγείας. Oι σκέψεις μας βρίσκονται στους ανθρώπους που έχουν πληγεί αλλά και στους επαγγελματίες υγείας της χώρας που αυτές τις ημέρες καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών αλλά και να προστατέψουν την υγεία τους.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απολογισμός Εταιρικής
Υπευθυνότητας

Η στρατηγική μας εταιρικής υπευθυνότητας αλλά και το μανιφέστο που όλοι οι εργαζόμενοι έχουμε συνθέσει μαζί αναδυκνύει κάτι πολύ απλό: «Life Matters».

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ