Η δραστηριότητά μας

Θέλουμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση μερικών εκ των πιο σημαντικών ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών

Οι τομείς της δραστηριότητάς μας

Με επίκεντρο την ΕΡΕΥΝΑ

Μάθετε περισσότερα για την δραστηριότητά μας γύρω από την έρευνα και ανάπτυξη νέων θεραπειών

Η Έρευνα στην MSD