ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

16 Νοεμβρίου 2023

 • Οι καινοτόμες θεραπείες συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της επιβίωσης και  της ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών.
 • Ο σημερινός μηχανισμός χρηματοδότησης της συνολικής φαρμακευτικής φροντίδας είναι μη βιώσιμος, αποτελεί δημοσιονομική απειλή και αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά τους ασθενείς μέχρι το 2026.
 • Η χώρα χρειάζεται μία νέα στρατηγική μεταρρύθμισης, έναν «οδικό χάρτη» για την εξυγίανση της χρηματοδότησης όλων των βαθμίδων περίθαλψης.

Σήμερα, περίπου 7 στους 10 ογκολογικούς ασθενείς είναι πιθανόν να επιτύχουν και να ξεπεράσουν το στόχο της πενταετούς επιβίωσης, -μία αύξηση της τάξης του ~40% συγκριτικά με το 19751-, όπως επεσήμανε ο Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της MSD Ελλάδας, Αντώνης Καρόκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην επιστημονική διημερίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) με θέμα: «Η πρόσβαση στην εξατομικευμένη ιατρική σήμερα & αύριο» που διοργανώθηκε στις 9-10 Νοεμβρίου 2023.

Το 73% του οφέλους επιβίωσης για τους συχνότερα εμφανιζόμενους τύπους καρκίνου οφείλεται στις νέες καινοτόμες θεραπείες που έχουν εισαχθεί στην φαρέτρα της ιατρικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια, οι οποίες σε συνδυασμό και με την πρώιμη διάγνωση έχουν συμβάλλει στον ολοένα αυξανόμενο αριθμό επιβιωσάντων από τη νόσο1.

Από σχετική ανάλυση που έγινε στην Ελλάδα για την επίπτωση της ανοσοογκολογίας, σε 7 ογκολογικές ενδείξεις,  φάνηκε ότι σε βάθος πενταετίας οι ογκολογικοί ασθενείς στη χώρα μας αναμένεται να ζήσουν περισσότερο (+34%) και με καλύτερη ποιότητα ζωής (+40%)2. Παράλληλα, σε βάθος πενταετίας, το σύστημα υγείας μπορεί να εξοικονομήσει έως και €260 εκατ. σε όρους έμμεσου κόστους, καθώς οι ογκολογικοί ασθενείς παραμένουν ενεργοί και παραγωγικοί2 .

Ο κ. Καρόκης αναφέρθηκε στα σημαντικά βήματα που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στην πολιτική υγείας για τον καρκίνο στην Ελλάδα, όπως, μεταξύ άλλων, η εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, η δημιουργία του Εθνικού Ψηφιακού προγράμματος για τον καρκίνο και οι νέες νομοθεσίες για την παρηγορητική αγωγή και την κατ’ οίκον ογκολογική φροντίδα. Υπάρχει όμως σημαντικός χώρος για βελτίωση με τη δημιουργία ενός Εθνικού Σχέδιου Δράσης για τον Καρκίνο, την επικείμενη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών και την αποζημίωση των βιοδεικτών. Παράλληλα, η χώρα θα πρέπει να προετοιμαστεί μέχρι το 2025 για την ενσωμάτωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2282 σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΗΤΑ) για τα ογκολογικά φάρμακα και να διαχειριστεί τον σημαντικό αντίκτυπο των δημοσιονομικών μέτρων στην πρόσβαση των ασθενών στην ογκολογική φροντίδα.

«Η ετήσια φαρμακευτική δαπάνη για το 2023 αναμένεται να ξεπεράσει τα 7,1 δισ. ευρώ και μέχρι το 2026 προβλέπεται ότι οι ασθενείς και η βιομηχανία θα καλύπτουν το 68% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης. Η συμμετοχή των ασθενών το 2026 θα αγγίξει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ και η φαρμακευτική βιομηχανία θα παρέχει μέσω του μηχανισμού αυτόματων επιστροφών το 57% της φαρμακευτικής δαπάνης», ανέφερε ο Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της MSD Ελλάδας. Και εξήγησε ότι «η στρατηγική της μεταβίβασης του βάρους της περίθαλψης στους ασθενείς και στη βιομηχανία δεν μπορεί πλέον να συνεχισθεί διότι το ύψος των απαιτούμενων επιστροφών για πολλές θεραπείες που αφορούν σοβαρές παθήσεις μπορεί να μην είναι πλέον διατηρήσιμο, επιτείνοντας τις ανισότητες στην πρόσβαση των ασθενών ανάλογα με το κανάλι διάθεσης των θεραπειών. Η απουσία ενιαίου προϋπολογισμού αναμένεται να επιβαρύνει δυσανάλογα συγκεκριμένες ομάδες ασθενών – όπως οι ογκολογικοί ασθενείς – που λαμβάνουν τις θεραπείες τους κυρίως από τα νοσοκομεία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για το 2022 το ποσοστό επιστροφών (clawback) των νοσοκομειακών φαρμάκων αγγίζει το 77% της συνολικής κατανάλωσης των φαρμάκων, καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολη τη διατήρηση των υπαρχόντων και την εισαγωγή νέων θεραπειών για τους ογκολογικούς ασθενείς.

«Η χώρα χρειάζεται έναν “οδικό χάρτη” που να στοχεύει στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 2 δισ. ευρώ τουλάχιστον την επόμενη τριετία. Λαμβάνοντας μέτρα όπως η πλήρης ανάπτυξη του μηχανισμού της ΕΚΑΠΥ για τα νοσοκομειακά φάρμακα, η αξιοποίηση και δημοσίευση των δεδομένων δαπάνης, μέσα από ένα Κέντρο Δευτερογενούς Διαχείρισης Δεδομένων Υγείας, η υλοποίηση δομικών μεταρρυθμίσεων, όπως ο ψηφιακός φάκελος ασθενή, η διασύνδεση βάσεων δεδομένων και δομών υγείας, η ανάπτυξη συνταγογραφικών αλγορίθμων και ελέγχου εφαρμογής τους και η εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων θα οδηγήσει σε χαμηλότερη συνολικά δαπάνη προς όφελος των ασθενών. Η αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που προκαλούνται από κυβερνητικές επιλογές μπορούν άμεσα να μειώσουν τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τα ύψη των επιστροφών κατά 20% απελευθερώνοντας τη δυνατότητα εισαγωγής νέων φαρμάκων στο σύστημα υγείας», εκτίμησε ο κ. Καρόκης.

Και κλείνοντας την ομιλία του υπογράμμισε ότι «η εξυγίανση του Συστήματος Υγείας δεν θα μπορέσει να προχωρήσει, αν δεν εξυγιανθεί ο μηχανισμός χρηματοδότησης όλων των βαθμίδων περίθαλψης».

ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με την MSD

Στην MSD, γνωστή ως Merck & Co., Inc Rahway, NJ, ΗΠΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη του κοινού μας σκοπού: Χρησιμοποιούμε τη δύναμη των επιστημών αιχμής, για να βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από 130 χρόνια, φέρνουμε την ελπίδα στους ανθρώπους ανακαλύπτοντας και αναπτύσσοντας σημαντικές θεραπείες και εμβόλια. Φιλοδοξούμε να είμαστε μια βιοφαρμακευτική εταιρεία με εξέχουσα θέση παγκοσμίως, εστιάζοντας στην εντατική έρευνα, για να συμβάλλουμε στην παροχή καινοτόμων θεραπευτικών λύσεων που προάγουν την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα. Καλλιεργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον διαφορετικότητας και συμπερίληψης και λειτουργούμε υπεύθυνα για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές, βιώσιμο και υγιές μέλλον για όλους τους ανθρώπους και τις κοινότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.msd.gr και συνδεθείτε μαζί μας στο FacebookTwitterLinkedIn και YouTube.


 1. https://phrma.org/-/media/Project/PhRMA/PhRMA-Org/PhRMA-Org/PDF/0-9/2022-Cancer-Value-in-Context-Chartpack_012022.pdf
 2. ISPOR – Assessing the Impact of Anti-PD-1/PD-L1 Inhibitors on Cancer Care Health and Budget in Greece

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

31 Οκτωβρίου 2023

 • Καμπάνια ενημέρωσης κοινού για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου
 • Έξι αληθινές ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο χάρη στην έγκαιρη διάγνωση

«Με έγκαιρη διάγνωση έχεις τον χρόνο», είναι ο τίτλος της καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού για την πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση του καρκίνου, που παρουσιάστηκε την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που φιλοξενήθηκε στον χώρο εκδηλώσεων Amalias 36.

Έξι σύλλογοι ασθενών – Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), ΑγκαλιάΖω, Άλμα Ζωής, Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών, FairLife και VHL Family Alliance Greece – ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν μια δυνατή καμπάνια για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης στη διαχείριση του καρκίνου.

Έξι αληθινές ιστορίες ζωής και ελπίδας

Ο Διονύσης, σε ηλικία 55 ετών, διαγνώστηκε το 2020 με καρκίνο του προστάτη κατά τη διάρκεια ενός προγραμματισμένου προληπτικού ελέγχου. Απαλλαγμένος σήμερα από τον καρκίνο είναι αποφασισμένος να ζήσει το όνειρό του και να ταξιδέψει στη μακρινή Βραζιλία. Αυτή είναι η ιστορία που ξεχώρισε ο πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, Γιώργος Καπετανάκης, να δημοσιοποιήσει στο πλαίσιο της καμπάνιας.

Η Δανάη, μια δραστήρια γυναίκα με προτεραιότητα την καριέρα της, διαγνώστηκε με μελάνωμα το 2008. Αφ’ ότου διαγνώστηκε, φοβήθηκε ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στο ρόλο της ως μητέρα και στην φροντίδα της οικογένειάς της. Σήμερα, έχοντας νικήσει τον καρκίνο, νιώθει πιο ελεύθερη να κάνει πράγματα που στο παρελθόν ανέβαλε «διότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή», εξιστορεί η πρόεδρος του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου ΑγκαλιάΖΩ, Αναστασία Πασακοπούλου.

Ο Ανδρέας, μόλις είχε παντρευτεί το 2014 με όνειρο τη δημιουργία μιας μεγάλης όμορφης οικογένειας όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του νεφρού. Δεν του είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι η κληρονομικότητα μπορεί να τον εξέθετε στον κίνδυνο νόσησης. Χάρη στην έγκαιρη διάγνωση σήμερα είναι αισιόδοξος για την έκβαση της θεραπείας του και διατηρεί ζωντανό το όνειρό του για τη δημιουργία μιας όμορφης οικογένειας που θα ζει ήσυχα κάπου κοντά στη θάλασσα. Αυτή είναι η ιστορία που επέλεξε να δημοσιοποιήσει η πρόεδρος της VHL Family Alliance Greece, Αθηνά Οζ Αλεξανδρίδου.

Η Ιφιγένεια διαγνώστηκε με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού το 2010,  έχοντας δύο αγόρια στην προεφηβεία και οικογενειακά θέματα που απαιτούσαν λύσεις. Χάρη στην έγκαιρη διάγνωση όμως, κατάφερε και ολοκλήρωσε δύο μεταπτυχιακά, έτρεξε τέσσερις μαραθώνιους και εξέδωσε την πρώτη της ποιητική συλλογή. Τη δυνατή αυτή ιστορία, που μπορεί να αποτελέσει έμπνευση ζωής για όλους μας, ξεχώρισε η πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», Παρασκευή Μιχαλοπούλου.

Η Ιωάννα διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα το 2019. Μέχρι τότε προσπαθούσε να συνδυάζει δουλειά και οικογένεια, να ταξιδεύει, ενώ έγραφε ερασιτεχνικά ποίηση. Μετά τη διάγνωση φοβήθηκε πως όλα όσα αγαπούσε θα χάνονταν. Χάρη στην έγκαιρη διάγνωση, όμως, άλλαξε τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον χρόνο και δεν μεταθέτει πια τίποτα για αύριο. Αυτή την ιστορία δύναμης και θέλησης ξεχώρισε η  πρόεδρος του FairLife – Φροντίδα και Πρόληψη για τον Καρκίνο του Πνεύμονα, Κορίνα Πατέλη-Bell.

Η Κατερίνα διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 1993 σε έναν τυχαίο προληπτικό έλεγχο. Ήταν μόλις 39 ετών και μητέρα τριών μικρών παιδιών. Χάρη στην έγκαιρη διάγνωση, νίκησε τον καρκίνο! Έκτοτε μιλά ανοιχτά για τη μάχη της και την αξία του προληπτικού ελέγχου. Αυτή την ιστορία ξεχώρισε η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών, Ζωή Γραμματόγλου.

Το κοινό έχει την ευκαιρία, τόσο μέσα από τη σχετική καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) όσο και στον ιστότοπο https://www.msd.gr/our_work/oncology/exeistonxrono/, να διαβάσει αναλυτικά τις έξι ιστορίες που επέλεξαν να δημοσιοποιήσουν οι πρόεδροι των συλλόγων ασθενών, αλλά και να μάθει περισσότερα στοιχεία γενικά για τον καρκίνο στην Ελλάδα (επιδημιολογία, παράγοντες κινδύνου, συστάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου, κ.α.) και επιπλέον στοιχεία για τέσσερις μορφές του (μαστός, πνεύμονας, νεφροί, μελάνωμα).

Η πρόεδρος της ΕΟΠΕ, κυρία Ζένια Σαριδάκη, MD PhD. Παθολόγος, Ογκολόγος, Διευθύντρια στην Α᾽ Ογκολογική Κλινική του Metropolitan Hospital, αναφερόμενη στον καρκίνο και την αξία της έγκαιρης διάγνωσης ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης: «Καμπάνιες όπως αυτή για την οποία βρισκόμαστε σήμερα εδώ, έρχονται να μας υπενθυμίσουν το αυτονόητο: να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις, είτε έχουμε οικογενειακό ιστορικό είτε όχι, και να μην αγνοούμε τυχόν συμπτώματα. Μόνο έτσι έχουμε την ευκαιρία να εντοπίσουμε εγκαίρως μια νεοπλασία και να την αντιμετωπίσουμε. Να κερδίσουμε τη μάχη και να συνεχίσουμε να ζούμε κάνοντας ο καθένας από εμάς τα όνειρά του πραγματικότητα.».

Τέλος, ο Ιατρικός Διευθυντής της MSD Ελλάδος κ. Λάζαρος Πουγγίας σημείωσε ότι «Στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε είναι ο ασθενής και γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι να προλάβουμε τον καρκίνο και να μην χάσουμε την ελπίδα στο ταξίδι της θεραπείας. Είναι τιμή μας που συνεργαστήκαμε με όλους τους παρόντες Προέδρους των Ενώσεων Ασθενών στην καμπάνια ευαισθητοποίησης «Με έγκαιρη διάγνωση έχεις τον χρόνο» και μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι μέσω αυτής της καμπάνιας θα ενημερώσουμε μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού για τους παράγοντες κινδύνου αναφορικά με διαφορετικούς τύπους καρκίνου αλλά και για τη σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου».

Η καμπάνια της MSD Ελλάδος «Με έγκαιρη διάγνωση έχεις τον χρόνο» τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ), ενώ έχει την υποστήριξη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Καρκινάκι».

ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με την MSD

Στην MSD, γνωστή ως Merck & Co., Inc Rahway, NJ, ΗΠΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη του κοινού μας σκοπού: Χρησιμοποιούμε τη δύναμη των επιστημών αιχμής, για να βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από 130 χρόνια, φέρνουμε την ελπίδα στους ανθρώπους ανακαλύπτοντας και αναπτύσσοντας σημαντικές θεραπείες και εμβόλια. Φιλοδοξούμε να είμαστε μια βιοφαρμακευτική εταιρεία με εξέχουσα θέση παγκοσμίως, εστιάζοντας στην εντατική έρευνα, για να συμβάλλουμε στην παροχή καινοτόμων θεραπευτικών λύσεων που προάγουν την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα. Καλλιεργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον διαφορετικότητας και συμπερίληψης και λειτουργούμε υπεύθυνα για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές, βιώσιμο και υγιές μέλλον για όλους τους ανθρώπους και τις κοινότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.msd.gr και συνδεθείτε μαζί μας στο FacebookTwitterLinkedIn και YouTube.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

19 Οκτωβρίου 2023

 • Η παραγωγή δεδομένων πραγματικού χρόνου (RWD) έχει φέρει επανάσταση στον τομέα της υγείας
 • Τα δεδομένα αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην επικαιροποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης των φαρμάκων και τον σχεδιασμό κλινικών δοκιμών
 • Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα Εθνική Στρατηγική για την αξιοποίηση των Δεδομένων Πραγματικού Χρόνου (RWD) στην υγεία, καθώς έχει όλες τις προοπτικές να λειτουργήσει ως Κέντρο Αριστείας

Παραδείγματα της αξία της χρήσης των δεδομένων υγείας στην υγεία των ασθενών, την κοινωνία και την οικονομία, παρουσίασε ο External Affairs Director της MSD Ελλάδος, Αντώνης Καρόκης, μιλώντας στο ετήσιο Health IT Conference με θέμα «Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην εποχή του EHDS», που πραγματοποιήθηκε στις 17 & 18 Οκτωβρίου 2023 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αίθουσα Λεωνίδας Ζέρβας), από την Boussias Events.

Ο κ. Καρόκης συμμετείχε στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Αξιοποίηση των Δεδομένων Υγείας: Ευκαιρίες και προκλήσεις», που συντόνισαν οι Κωνσταντίνος Βότης, Ερευνητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Οπτικής Αναλυτικής, ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ και  Πάνος Σταφυλάς, Επιστημονικός Διευθυντής, HealThink.

«Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή δεδομένων πραγματικού χρόνου (RWD) έχει φέρει επανάσταση στον τομέα της υγείας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή δυνατοτήτων προς όφελος των ασθενών, της κοινωνίας και της οικονομίας. Τα δεδομένα αυτά μετά από κατάλληλη ανάλυση και αξιοποίηση ονομάζονται Real-World Evidence (RWE) και μας δίνουν ήδη σημαντικά παραδείγματα της αξίας τους μέσα από μία πληθώρα εφαρμογών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αντώνης Καρόκης.

Στη συνέχεια ο External Affairs Director της MSD Ελλάδος παρουσίασε παραδείγματα χωρών, όπως η Σουηδία όπου τα δεδομένα των μητρώων ασθενών παρέχουν πληροφορίες για την κλινική πρακτική και την εφαρμογή των κλινικών κατευθυντήριων γραμμών, αλλά και τη Δανία, όπου η συνεχής καταγραφή της εμβολιαστικής κάλυψης για τον ιό HPV συνεισφέρει στην παρακολούθηση του στόχου της χώρας να εξαλείψει τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σύμφωνα με τη παγκόσμια στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Παράλληλα, τα δεδομένα μπορούν να συμβάλουν στην επικαιροποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης των φαρμάκων και τον σχεδιασμό κλινικών δοκιμών και χρησιμοποιούνται ήδη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) για την υποστήριξη ρυθμιστικών αποφάσεων. Αυξανομένη χρήση των δεδομένων καταγράφεται και στην Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας (HTA), όπως φάνηκε από στοιχεία 33 χωρών κατά τη δεκαετία 2011-2021. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να αποκαλύψουν κοινωνικές ανισότητες στον τομέα της υγείας και να παράσχουν πληροφορίες που συμβάλουν στις στοχευμένες παρεμβάσεις μείωσης τους. 

Τέλος, η αξιοποίηση των δεδομένων μπορεί να οδηγήσει στην εκτίμηση της οικονομικής επιβάρυνσης των νόσων, στην αξιολόγηση της χρήσης των πόρων και στην ανάγκη σχεδιασμού νέων στρατηγικών διαχείρισης των νόσων για την αποτελεσματική διαχείριση των προϋπολογισμών, όπως φάνηκε σε παραδείγματα της Σουηδίας και του Καναδά.

Για να καρπωθεί και η χώρα μας αυτά τα οφέλη, ο κ. Αντώνης Καρόκης τόνισε ότι «η Ελλάδα χρειάζεται να θέσει άμεσα μία Εθνική Στρατηγική για την καινοτομία και την αξιοποίηση των Δεδομένων Πραγματικού Χρόνου (RWD) στην υγεία, καθώς έχει όλες τις προοπτικές να λειτουργήσει ως Κέντρο Αριστείας».

Και εξήγησε ότι «με αυτό τον τρόπο, θα μπορεί να αναλύει τις ανάγκες της (π.χ. υγειονομικές, ακάλυπτες, επιδημιολογικές, δαπάνες, κ.α.), να προσελκύει επενδύσεις και κλινική έρευνα, να αξιολογεί τις αποφάσεις που λαμβάνει (π.χ. αποζημίωσης, αποτελεσματικότητας, επίδρασης στους ασθενείς) και να συνεργάζεται με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. H ανάπτυξη μιας Εθνικής Στρατηγικής δύναται να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος παραγωγής, ανάλυσης και αξιοποίησης των Real-World Evidence (RWE) με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών σε μια ανοικτή συνεργασία, ώστε να αξιοποιηθούν οι επιστημονικές δυνατότητες της χώρας και να επέλθουν τα οικονομικά/αναπτυξιακά οφέλη μιας τέτοιας στρατηγικής».

ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με την MSD

Στην MSD, γνωστή ως Merck & Co., Inc Rahway, NJ, ΗΠΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη του κοινού μας σκοπού: Χρησιμοποιούμε τη δύναμη των επιστημών αιχμής, για να βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από 130 χρόνια, φέρνουμε την ελπίδα στους ανθρώπους ανακαλύπτοντας και αναπτύσσοντας σημαντικές θεραπείες και εμβόλια. Φιλοδοξούμε να είμαστε μια βιοφαρμακευτική εταιρεία με εξέχουσα θέση παγκοσμίως, εστιάζοντας στην εντατική έρευνα, για να συμβάλλουμε στην παροχή καινοτόμων θεραπευτικών λύσεων που προάγουν την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα. Καλλιεργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον διαφορετικότητας και συμπερίληψης και λειτουργούμε υπεύθυνα για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές, βιώσιμο και υγιές μέλλον για όλους τους ανθρώπους και τις κοινότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.msd.gr και συνδεθείτε μαζί μας στο FacebookTwitterLinkedIn και YouTube.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

19 Ιουλίου 2023

Χρυσό βραβείο στην κατηγορία “ Best in Pharma” έλαβε η MSD στα Diversity and Inclusion Awards 2023. Η εταιρεία διακρίθηκε για το σύνολο των δράσεων, των πρωτοβουλιών και των πρακτικών της αναφορικά με τη συμπερίληψη, την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη γυναικεία ενδυνάμωση και την ισότητα. Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Ιουλίου στο House 124.

Με αφορμή τη διάκριση της MSD, η Αθηνά Σταύρου, HR Lead Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας ανέφερε: «Η χρυσή διάκριση επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα και την απήχηση εντός του οργανισμού, των δράσεων που υλοποιεί η MSD τα τελευταία χρόνια για την καλλιέργεια ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών και συμπερίληψης, όπου όλοι οι εργαζόμενοι αισθάνονται ασφαλείς και ελεύθεροι να δημιουργήσουν και να καινοτομήσουν, ενός περιβάλλοντος το οποίο αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα σε κάθε έκφανση της και στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι νιώθουν άνετα και εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Μέσα από το σύνολο των δράσεων που πραγματοποιούμε, εξελίσσουμε την εργασιακή μας κουλτούρα και ανοίγουμε τον δρόμο για την καταπολέμηση των στερεοτύπων και την πρόοδο της κοινωνίας σε θέματα διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης».

Οι πρωτοβουλίες που συνέβαλαν στην διάκριση της MSD συνίστανται σε:

 • Εταιρικές Πολιτικές που στηρίζουν όλους τους εργαζομένους και προάγουν την ισότητα όπως η νέα πολιτική γονικών αδειών, η πολιτική ενάντια στη διάκριση, η πολιτική για δίκαιη και ίση αμοιβή για όλους.
 • Δράσεις που οργανώνονται από τα Δίκτυα Εργαζομένων της εταιρείας, Women’s Network (WN) και Next Generation Network (NGN) αλλά και συνεργασίες με Οργανισμούς όπως το Women on Top και τη ΜΚΟ Κinitron.
 • Σεμινάρια και πρωτοβουλίες που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε θέματα αποδοχής της διαφορετικότητας , ψυχικής υγείας και ψυχολογικής ασφάλειας στην εργασία.
 • Στήριξη εξωτερικών εκδηλώσεων και δράσεων φορέων και οργανισμών που προάγουν τις αξίες αυτές όπως το Pride event, το Lifo Upfront κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα στην MSD:

 • Το 48% των εργαζομένων είναι γυναίκες, ενώ το 26% εξ αυτών κατέχει ανώτερες ή ανώτατες θέσεις.
 • Το 60% της ομάδας διοίκησης είναι γυναίκες.
 • Το 27% των νέων προσλήψεων για το 2022 προήρθε από διαφορετικούς κλάδους.
 • 5 διαφορετικές εθνικότητες και 4 γενιές συνθέτουν το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.

Μέσα από  την χρυσή βράβευσή της, η MSD επιβεβαιώνει με τον πλέον εμφατικό τρόπο τις ανθρωποκεντρικές αξίες που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια και δεσμεύεται να συνεχίσει αυτό που έχει ξεκινήσει με απώτερο στόχο την καθιέρωση ενός συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος, που αναδεικνύει τη μοναδικότητα και σέβεται τη διαφορετικότητα.

ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με την MSD

Στην MSD, γνωστή ως Merck & Co., Inc Rahway, NJ, ΗΠΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη του κοινού μας σκοπού: Χρησιμοποιούμε τη δύναμη των επιστημών αιχμής, για να βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από 130 χρόνια, φέρνουμε την ελπίδα στους ανθρώπους ανακαλύπτοντας και αναπτύσσοντας σημαντικές θεραπείες και εμβόλια. Φιλοδοξούμε να είμαστε μια βιοφαρμακευτική εταιρεία με εξέχουσα θέση παγκοσμίως, εστιάζοντας στην εντατική έρευνα, για να συμβάλλουμε στην παροχή καινοτόμων θεραπευτικών λύσεων που προάγουν την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα. Καλλιεργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον διαφορετικότητας και συμπερίληψης και λειτουργούμε υπεύθυνα για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές, βιώσιμο και υγιές μέλλον για όλους τους ανθρώπους και τις κοινότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.msd.gr και συνδεθείτε μαζί μας στο FacebookTwitterLinkedIn και YouTube.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

12 Ιουλίου 2023

 • Δημοσιονομική απειλή ο σημερινός μηχανισμός χρηματοδότησης της φαρμακευτικής φροντίδας
 • Ο οδικός χάρτης για το νέο σύστημα χρηματοδότησης 
 • Τα οφέλη της εξυγίανσης του χρηματοδοτικού μοντέλου

Tο 2024 η φαρμακευτική δαπάνη αναμένεται να ξεπεράσει την αξία της αντίστοιχης δαπάνης του 2009, επεσήμανε ο Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της MSD Ελλάδας, Αντώνης Καρόκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 14th Pharma & Health Conference με θέμα «Η Υγεία στο επίκεντρο αλλαγών» που διοργανώθηκε στις 12 Ιουλίου 2023 στο ξενοδοχείο  Divani Caravel (και online μέσα από το LiveOn Expo Complex) από την ethosEVENTS, σε συνεργασία με το περιοδικό Pharma & Health Business και το portal virus.com.gr.

Ο κ. Καρόκης εξήγησε ότι ο υπάρχων μηχανισμός χρηματοδότησης της φαρμακευτικής δαπάνης έχει αποτύχει πλήρως για τέσσερις λόγους: α) επιβραβεύει την αύξηση και τιμωρεί τη μείωση της κατανάλωσης, β) δεν αξιοποιούνται τα υπάρχοντα δεδομένα και οι αποφάσεις δεν είναι τεκμηριωμένες, γ) απουσιάζουν οι δομές ελέγχου και υλοποίησης «λειτουργικών» μεταρρυθμίσεων και δ) η πολιτεία αναδιανέμει το χρηματοδοτικό βάρος, ή δημιουργεί νέες δαπάνες αντί να επενδύει σε πολιτικές εξορθολογισμού της δαπάνης.

«Η ετήσια φαρμακευτική δαπάνη για το 2024 αναμένεται να ξεπεράσει την αντίστοιχη δαπάνη του 2009» σημείωσε, εξηγώντας ότι η φαρμακευτική βιομηχανία θα παρέχει μέσω του μηχανισμού αυτόματων επιστροφών το 57% της φαρμακευτικής δαπάνης το 2026, ενώ η συμμετοχή των ασθενών θα αγγίξει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ (1.000.000.000 €). 

«Για πολλές θεραπείες που αφορούν σοβαρές παθήσεις το ύψος των απαιτούμενων επιστροφών μπορεί να μην είναι βιώσιμο, ενώ η απουσία ενιαίου προϋπολογισμού θα επιβαρύνει δυσανάλογα συγκεκριμένες ομάδες ασθενών. Και δεν πρέπει θα ξεχνάμε ότι σήμερα οι μη καταβαλλόμενες επιστροφές απειλούν το έλλειμα της γενικής κυβέρνησης και στερούν πόρους από άλλους τομείς του Συστήματος Υγείας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων της MSD Ελλάδας, η χώρα χρειάζεται ένα νέο μοντέλο της φαρμακευτικής χρηματοδότησης το οποίο θα πρέπει να βασιστεί σε μια πραγματιστική ποσοτική προσέγγιση που θα στοχεύει στην εξισορρόπηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού με την αναμενόμενη δαπάνη.

«Χρειαζόμαστε έναν οδικό χάρτη για τη μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης την επόμενη τετραετία», είπε ο κ. Καρόκης αναφέροντας μεταξύ άλλων την ανάγκη ανάπτυξης δομών ελέγχου παρακολούθησης της δαπάνης [π.χ. μηχανισμός ΕΚΑΠΥ για νοσοκομειακά φάρμακα με άμεσο ετήσιο όφελος εξοικονόμησης >τριακόσια εκατομμύρια ευρώ (300.000.000 €)], την αξιοποίηση και δημοσιοποίηση δεδομένων για τη δαπάνη, τη λειτουργία Κέντρου Δευτερογενούς Διαχείρισης Δεδομένων Υγείας, την υλοποίηση δομικών μεταρρυθμίσεων (όπως ο ψηφιακός φάκελος ασθενή, η διασύνδεση βάσεων δεδομένων και δομών υγείας, οι δείκτες ποιότητας, η μονάδα παρακολούθησης δαπάνης ΕΟΠΥΥ κ.α.) καθώς και την ανάπτυξη συνταγογραφικών αλγορίθμων και τον έλεγχο της εφαρμογής τους με ενίσχυση γενοσήμων και οικονομικών θεραπειών με εξυγίανση των πολιτικών τιμολόγησης και αποζημίωσης.

«Απαιτούνται συμφωνίες επιμερισμού του κινδύνου και εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού Αξιολόγησης Τεχνολογικών Υγείας (ΗΤΑ). Αλλά το βασικότερο είναι ότι η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει την οικονομική ευθύνη των παρεμβάσεών της που αφορούν στην εισαγωγή νέων δαπανών ή την απαλλαγή προϊόντων ή εταιριών από το χρηματοδοτικό βάρος», τόνισε ο κ. Καρόκης.

Εξυγίανση του μηχανισμού χρηματοδότησης της φαρμακευτικής περίθαλψης

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου Συστήματος Υγείας της χώρας, επιβάλλεται να συζητηθεί και η εξυγίανση του υφιστάμενου συστήματος χρηματοδότησης της φαρμακευτικής περίθαλψης, σύμφωνα με τον Διευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων της ΜSD Ελλάδας.

«Απαιτείται μια πολυδιάστατη στρατηγική εκσυγχρονισμού του συστήματος χρηματοδότησης με ένα μείγμα παρεμβάσεων που θα αξιολογούνται και θα προσαρμόζονται ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά συνθήκες», εξήγησε ο κ. Καρόκης εκτιμώντας ότι έτσι θα μειωθούν οι συμμετοχές των ασθενών στη φαρμακευτική δαπάνη, θα μειωθεί η σημερινή – μη παραγωγική και μη δικαιολογημένη – αύξηση του όγκου και συνακόλουθα της δαπάνης, θα προκύψει σημαντική ελάφρυνση του δημοσιονομικού βάρους της γενικής κυβέρνησης, θα εξυγιανθούν τα επίπεδα τιμών [π.χ. η κατάργηση της προστασίας του 7% που σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη τιμολόγησης εφαρμόζεται για όλα τα φάρμακα μπορεί να μειώσει τη δαπάνη κατά ~διακόσια εκατομμύρια ευρώ (200.000.000 €) στο σύνολο της αγοράς], θα αυξηθούν οι επενδύσεις και θα ενισχυθεί χρηματοδοτικά το Σύστημα Υγείας.

«Η εξυγίανση του Συστήματος Υγείας δεν θα μπορέσει να προχωρήσει αν δεν εξυγιανθεί ο μηχανισμός χρηματοδότησης όλων των βαθμίδων περίθαλψης», υπογράμμισε ο κ. Καρόκης κλείνοντας την ομιλία του.

ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με την MSD

Στην MSD, γνωστή ως Merck & Co., Inc Rahway, NJ, ΗΠΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη του κοινού μας σκοπού: Χρησιμοποιούμε τη δύναμη των επιστημών αιχμής, για να βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από 130 χρόνια, φέρνουμε την ελπίδα στους ανθρώπους ανακαλύπτοντας και αναπτύσσοντας σημαντικές θεραπείες και εμβόλια. Φιλοδοξούμε να είμαστε μια βιοφαρμακευτική εταιρεία με εξέχουσα θέση παγκοσμίως, εστιάζοντας στην εντατική έρευνα, για να συμβάλλουμε στην παροχή καινοτόμων θεραπευτικών λύσεων που προάγουν την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα. Καλλιεργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον διαφορετικότητας και συμπερίληψης και λειτουργούμε υπεύθυνα για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές, βιώσιμο και υγιές μέλλον για όλους τους ανθρώπους και τις κοινότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.msd.gr και συνδεθείτε μαζί μας στο FacebookTwitterLinkedIn και YouTube.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

26 Απριλίου 2023

 • Όλα τα εμβόλια αναπτύσσονται πάνω στο τρίπτυχο: Ασφάλεια, Ανοσογονικότητα, Αποτελεσματικότητα
 • Σημαντικός αριθμός κρουσμάτων καρκίνου του στοματοφάρυγγα οφείλεται στον HPV
 • Σημαντική η επέκταση της διάρκειας του catch-up που αποφασίστηκε κατά 1 έτος ώστε να καταστεί ο στόχος της εξάλειψης του HPV εμβολιαστικού ελλείμματος ρεαλιστικότερος

Η αξία του εμβολιασμού και η ανάγκη επίτευξης υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης στην Ελλάδα για τον ιό HPV υπογραμμίστηκε κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου που διοργάνωσε η βιοφαρμακευτική εταιρεία MSD Ελλάδας, την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού.

Την εκδήλωση υπό την αιγίδα της Ελληνικής HPV Εταιρείας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, συντόνισε ο κύριος Γιώργος Τρίμης, Παιδίατρος, Medical Lead Vaccines/Infectious Diseases της MSD Ελλάδας.

Ο κύριος Αθανάσιος Μίχος, Καθηγητής Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», στην παρουσίαση του με θέμα «H συμβολή των εμβολίων στην πρόληψη σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων», υπενθύμισε ότι τα εμβόλια αποτελούν το κορυφαίο επίτευγμα του 20ου αιώνα για τη δημόσια υγεία. «Σήμερα, στα εθνικά προγράμματα εμβολιασμού περιλαμβάνονται 18 εμβόλια για την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων που κάποτε αποτελούσαν αιτίες απώλειας ανθρώπινων ζωών. Όλα τα διαθέσιμα εμβόλια αναπτύσσονται πάνω στα 3 ‘Α’, δηλαδή Ασφάλεια (να μην προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες), Ανοσογονικότητα (να είναι ικανό να επάγει ανοσολογική απάντηση, όταν χορηγηθεί σε ανθρώπους) και Αποτελεσματικότητα (η ανοσολογική απάντηση μετά από εμβολιασμό να είναι επαρκής για να προλάβει σοβαρή νόσηση)», εξήγησε ο κ. Μίχος. Σύμφωνα με τον Καθηγητή Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ, ένα εθνικό εμβολιαστικό πρόγραμμα επικαιροποιείται βάσει της τοπικής και χρονικής επιδημιολογίας των νοσημάτων, της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού (%), νέων επιστημονικών δεδομένων και των νέων εμβολίων που αναπτύσσονται καθώς και μελετών κόστους-οφέλους των καινοτόμων αυτών ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Με τη σειρά του ο κύριος Θεόδωρος Αγοραστός, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Ιατρική Σχολή «Αριστοτέλειου» Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της Ελληνικής HPV Εταιρείας, στην ομιλία του με θέμα «Η συμβολή του εμβολιασμού στην εξάλειψη του HPV και η ανάγκη οργάνωσης ενός Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου στην Ελλάδα», ξεκίνησε θυμίζοντας το στόχο της παγκόσμιας στρατηγικής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) μέχρι το 2030 για την εξάλειψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας (ΚΤΜ) ως θέμα δημόσιας υγείας. Τόνισε ότι «για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός χρειάζεται το 90% των κοριτσιών να έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο ενάντια στον HPV μέχρι την ηλικία των 15 ετών, το 70% των γυναικών να έχουν κάνει τα σχετικά διαγνωστικά τεστ υψηλής ακρίβειας στα 35 και στα 45 και το 90% των γυναικών που έχουν διαγνωστεί με ΚΤΜ να λαμβάνουν θεραπεία και φροντίδα. Χρειαζόμαστε οργανωμένα προγράμματα screening και θεραπείας του ΚΤΜ, ενώ η πρόληψη χρειάζεται να ξεκινάει από την ηλικία των 30 ετών και το HPV DNA τεστ να αποτελεί το βασικό εργαλείο screening». Ο κ. Αγοραστός παρουσίασε στοιχεία από τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ όπου παρατηρήθηκαν 88% λιγότεροι καρκίνοι τραχήλου μήτρας σε γυναίκες που είχαν κάνει το HPV εμβόλιο. Κλείνοντας την παρουσίαση του αναφέρθηκε στην ανάγκη εφαρμογής του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου υγείας παιδιού, συμπλήρωσης του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών αλλά και στη συνέχιση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης». Ειδικότερα τόνισε την ανάγκη για πλήρη αξιοποίηση των πόρων του ταμείου ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιώσιμη χρηματοδότηση των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου.

Η κυρία Αμάντα Ψυρρή, Καθηγήτρια Παθολογίας Ογκολογίας ΕΚΠΑ, Διευθύντρια της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Πρόεδρος Committee της European Society of Medical Oncology, στην παρουσίαση της με θέμα «Πως συσχετίζεται ο καρκίνος του στοματοφάρυγγα με τον HPV; Παρουσίαση της μελέτης  Orpheas με θέμα τον καρκίνο του στοματοφάρυγγα σε άνδρες», ανέφερε ότι η έρευνα επικεντρώνεται στην ανάλυση δειγμάτων που έχουν συλλεχθεί από εννέα νοσοκομεία αναφοράς. «Η μελέτη έχει ως στόχο να συμπεριλάβει 150 ασθενείς με καρκίνο του στοματοφάρυγγα. Στην παρούσα ενδιάμεση ανάλυση, η ερευνητική ομάδα εστίασε σε 74 ασθενείς, με διάμεση ηλικία τα 60,5 έτη. Οι 57 ήταν άνδρες και η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (66) ήταν ελληνικής καταγωγής. Περίπου το 60% των περιπτώσεων καρκίνου του στοματοφάρυγγα συσχετίστηκε με τον HPV (κυρίως τον τύπο 16 και σποραδικά πλην ενός περιστατικού άλλους τύπους που επίσης καλύπτει το εμβόλιο), ενώ οι θετικοί στον ιό ασθενείς ήταν κατά κύριο λόγο νεαρής ηλικίας άνδρες χωρίς ιστορικό καπνίσματος», σύμφωνα με την κυρία Ψυρρή. Καταληκτικά, η Καθηγήτρια Παθολογίας Ογκολογίας ΕΚΠΑ σημείωσε ότι «σημαντικός αριθμός κρουσμάτων καρκίνου του στοματοφάρυγγα οφείλονται στον HPV, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης Orpheas. Άρα, μπορεί να προκύψει ένα δυνητικό όφελος από τον καθολικό εμβολιασμό (ανδρών και γυναικών) έναντι του HPV στην Ελλάδα ως προς την πρόληψη του συγκριμένου τύπου καρκίνου».  

Ο κύριος Ηλίας Γκούντας, Value and Patients Access Manager της MSD Ελλάδας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου, στην εισήγησή του με θέμα «Μπορεί να εξαλειφθεί το HPV εμβολιαστικό έλλειμμα μέχρι το 2023; Παρουσίαση της μελέτης για το εμβολιαστικό κενό στην Ελλάδα», υπογράμμισε ότι γενικά η πανδημία COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική καθυστέρηση στους εμβολιασμούς ρουτίνας παιδιών και εφήβων, ενώ ειδικότερα παρατηρήθηκαν σημαντικές μειώσεις στη χορήγηση των εμβολίων για την ανοσοποίηση έναντι στον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV). «Τον Μάρτιο 2022, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ανακοίνωσε παρέμβαση αναπλήρωσης χαμένων HPV εμβολιαστικών δόσεων (catch-up). Στη μελέτη για την κάλυψη του εμβολιαστικού κενού στην Ελλάδα επιχειρήσαμε να απαντήσουμε αν κάτι τέτοιο μπορεί όντως να επιτευχθεί εντός της ανακοινωθείσας διάρκειας του catch-up (1 έτος). Η μελέτη πρότεινε ότι για να καταστεί ο στόχος της εξάλειψης του HPV εμβολιαστικού ελλείμματος ρεαλιστικός κρίνεται αναγκαία η επέκταση της διάρκειας της παρέμβασης αναπλήρωσης των εμβολιαστικών δόσεων κατά 1 ή 2 έτη, με παράλληλη υλοποίηση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης κοινού ώστε να  αυξηθεί η αποτελεσματικότητά της. Γι’ αυτό τον λόγο, χαιρετίζουμε την επέκταση της διάρκειας του εμβολιασμού στις ηλικίες 15-18 ετών κατά 1 έτος. Παρόλα αυτά, χρειαζόμαστε μηχανισμούς παρακολούθησης και καταγραφής της εμβολιαστικής κάλυψης μέσω των μητρώων εμβολιασμών (όπως το Εθνικό Μητρώου Εμβολιασμών) και πρέπει να υιοθετηθούν πρακτικές όπως προγράμματα ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, υπενθυμιστικά μηνύματα (sms), ημέρες εμβολιασμού κ.α.», ανέφερε.

Ο κ. Γκούντας ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του εξήγησε ότι αν δεν καλύψουμε το εμβολιαστικό έλλειμμα «ένας σημαντικός αριθμός κοριτσιών/γυναικών μακροπρόθεσμα θα είναι ευάλωτες σε HPV επιπλοκές, η νοσηρότητα θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, το ίδιο και το κόστος φροντίδας των HPV επιπλοκών».

Η κυρία Ζωή Γραμματόγλου, Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων και Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών, στην ομιλία της με τίτλο «Η συμβολή των Συλλόγων Ασθενών προς την εξάλειψη του HPV και το όφελος στρατηγικών εξάλειψης», σημείωσε ότι με την συμβολή όλων των φορέων και Συλλόγων Ασθενών και την επικοινωνία προς το Υπουργείο Υγείας, ο εμβολιασμός για τον HPV παρέχεται δωρεάν σε αγόρια και κορίτσια των προβλεπόμενων ηλικιών. «Οι ασθένειες που προκαλούνται  από τον HPV μπορούν να προληφθούν μέσω του εμβολιασμού. Στην ιδανική περίπτωση αυτό πρέπει να γίνεται στην εφηβεία, πριν από την έκθεση στον ιό. Ο εμβολιασμός είναι πιο αποτελεσματικός για το σύνολο της κοινότητας όταν παρέχεται και στα δύο φύλα. Στη χώρα μας, μετά από την επικοινωνία όλων των φορέων & Συλλόγων Ασθενών προς το Υπουργείο Υγείας καταφέραμε να παρέχεται δωρεάν σε αγόρια και κορίτσια των προβλεπόμενων ηλικιών. Ως Σύλλογος ΚΕΦΙ μαζί με την Ελληνική HPV Εταιρία και τις συνεργαζόμενες ιατρικές εταιρίες ζητάμε τεκμηριωμένη πολιτική, πρακτική δράση για την εξάλειψη των καρκίνων και των ασθενειών που προκαλούνται από τον HPV. Ο Στόχος μπορεί να επιτευχθεί με συστηματική ενημέρωση, συνδυαστικά με το σωστό σχεδιασμό, με εμβολιασμό, προσυμπτωματικό έλεγχο, θεραπεία και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού, παράλληλα με την συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των δεδομένων μέσω ψηφιακών εργαλείων», τόνισε.  

Ο κύριος Κωνσταντίνος Νταλούκας, Παιδίατρος και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, σχολιάζοντας τα βασικά σημεία από τις παρουσιάσεις των προαναφερθέντων ομιλητών σημείωσε ότι, «ο εμβολιασμός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα όπλα στην προστασία της δημόσιας υγείας. Σήμερα έχουμε στη διάθεση μας ένα εμβόλιο το οποίο μπορεί να μας προστατέψει από τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας, άλλους HPV σχετιζόμενους καρκίνους και καλοήθη νοσήματα και αποζημιώνεται και στα δυο φύλα μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Είναι σημαντικό ότι για τις ηλικίες 15-18 ετών η αποζημίωση επεκτάθηκε πλέον μέχρι τα τέλη του 2024. Έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε αν θέλουμε να πετύχουμε την εξάλειψη του HPV και σε αυτήν την κατεύθυνση συντελούν τα οργανωμένα προγράμματα screening, τα μητρώα εμβολιασμών και τα οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου».

Ο κύριος Γιώργος Τρίμης, Παιδίατρος, Medical Lead Vaccines/Infectious Diseases της MSD Ελλάδας, χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας για την επέκταση του εμβολιασμού στις ηλικίες 15-18 ετών μέχρι τα τέλη του 2024 και υπογράμμισε τη δέσμευση της MSD στην υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για την αξία του εμβολιασμού έναντι του HPV. «H MSD υλοποιεί καμπάνιες ενημέρωσης από το 2016 μέχρι σήμερα. Την τρέχουσα περίοδο το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας της MSD είναι το ‘Έχουμε τη δύναμη να προστατέψουμε τα παιδιά μας από τον Καρκίνο’. Για τις ανάγκες της καμπάνιας προβάλλεται τηλεοπτικό σποτ, έχει δημιουργηθεί το σχετικό site hpvirus.gr και αναρτάται σχετικό περιεχόμενο στα social media της MSD», ανέφερε.

ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με την MSD

Στην MSD, γνωστή ως Merck & Co., Inc Rahway, NJ, ΗΠΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη του κοινού μας σκοπού: Χρησιμοποιούμε τη δύναμη των επιστημών αιχμής, για να βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από 130 χρόνια, φέρνουμε την ελπίδα στους ανθρώπους ανακαλύπτοντας και αναπτύσσοντας σημαντικές θεραπείες και εμβόλια. Φιλοδοξούμε να είμαστε μια βιοφαρμακευτική εταιρεία με εξέχουσα θέση παγκοσμίως, εστιάζοντας στην εντατική έρευνα, για να συμβάλλουμε στην παροχή καινοτόμων θεραπευτικών λύσεων που προάγουν την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα. Καλλιεργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον διαφορετικότητας και συμπερίληψης και λειτουργούμε υπεύθυνα για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές, βιώσιμο και υγιές μέλλον για όλους τους ανθρώπους και τις κοινότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.msd.gr και συνδεθείτε μαζί μας στο FacebookTwitterLinkedIn και YouTube.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

14 Μαρτίου 2023

 • Σημειώνεται μεγάλη πρόοδος παγκοσμίως και στην Ελλάδα στην αντιμετώπιση του καρκίνου.
 • Αναγκαία η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου μέσω ενός επικαιροποιημένου Εθνικού Σχεδίου
 • Η ενθάρρυνση της καινοτομίας και της κλινικής έρευνας είναι απαραίτητη, καθώς η κλινική πρακτική μεταβαίνει από τις παραδοσιακές θεραπείες στην ανοσοθεραπεία και την εξατομικευμένη προσέγγιση.

Οι προτεραιότητες σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση του καρκίνου, παρουσιάστηκαν στο 3ο ετήσιο συνέδριο του Economist Impact και με θέμα «H ατζέντα της Ελλάδας για τον καρκίνο» που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) και τη στήριξη της MSD. Στο συνέδριο συμμετείχαν ο Cyril Schiever, Πρόεδρος Mid Europe της MSD και η Vanessa Witte, Ιατρική Διευθύντρια Ογκολογίας EMEAC της MSD.

Στην ομιλία του ο Cyril Schiever, Πρόεδρος Mid-Europe της MSD επεσήμανε τη μεγάλη πρόοδο στον αγώνα κατά του καρκίνου και τη σημασία του διαλόγου μεταξύ των φορέων, ώστε να συνεχίζουν οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στην καινοτομία.

«Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου στην αντιμετώπιση του καρκίνου τα τελευταία χρόνια. Η πρόοδος αυτή εμφανίζεται στον τομέα της πρόληψης με εμβόλια που μπορούν να προλαμβάνουν ορισμένους τύπους καρκίνου, με νέες διαγνωστικές μεθόδους και προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου και με νέες καινοτόμες θεραπείες που μπορούν να διατεθούν σε πρωιμότερα στάδια του καρκίνου».

Στα βήματα προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα, σημαντικό ρόλο θα έχουν η δημιουργία ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον καρκίνο, η εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, ο εμβολιασμός HPV αγοριών, η εισαγωγή νέων εθνικών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου, η σύναψη συμφωνιών αποζημίωσης φαρμάκων για τον καρκίνο με τη φαρμακευτική βιομηχανία, η προώθηση της ψηφιοποίησης της φροντίδας των ασθενών με  καρκίνο, η ανακουφιστική φροντίδα και η κατ’ οίκον νοσηλεία των ασθενών.

Ο κ. Schiever τόνισε ότι σημαντικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου. Αναμένεται να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τον εμβολιασμό και την εξάλειψη του HPV. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου δίνει προτεραιότητα στην έγκαιρη δράση κατά του καρκίνου, μέσω φιλόδοξων προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου και επιμονής σε θεραπείες πρώιμου σταδίου και τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης της ψηφιοποίησης στη φροντίδα των ασθενών με  καρκίνο.

Ο κ. Schiever μίλησε και για την ανάγκη καταπολέμησης των ανισοτήτων στην πρόσβαση και θεραπεία του καρκίνου, καθώς παραμένουν υψηλές οι ανισότητες στην έγκαιρη και κατάλληλη διάγνωση και πρόσβαση σε κατάλληλες θεραπείες. Αναγνωρίζοντας την πρόοδο της Ελλάδας, επεσήμανε ότι οι ανισότητες μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με την αύξηση της πρόσβασης των ασθενών και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε κατάλληλα και υψηλής ποιότητας δεδομένα για όλη την πορεία του ασθενούς με καρκίνο στο σύστημα υγείας, από τη διάγνωση έως τη θεραπεία και την αποκατάσταση.  

Κλείνοντας, τόνισε τη διάθεση συνεργασίας της MSD με τους αρμόδιους φορείς και αρχές για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης αλλά και τη διάθεση καινοτόμων θεραπειών στους ασθενείς. «Θέλουμε να συμβάλλουμε σε ένα βιωσιμότερο σύστημα υγείας και είμαστε πάντα πρόθυμοι να υποστηρίξουμε την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα εμβόλια και θεραπείες μέσω της συμμετοχής στη διαδικασία HTA και μέσω συμφωνιών με τις αρμόδιες αρχές». Όσον αφορά την καινοτομία, τόνισε ότι η καινοτομία έχει οφέλη για τους ασθενείς και τις κοινωνίες μας. Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να προωθεί την έρευνα και την καινοτομία και οι ασθενείς να έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες.  

Η κυρία Vanessa Witte, Ιατρική Διευθύντρια Ογκολογίας, EMEAC, MSD σημείωσε ότι παρατηρείται μεγάλη πρόοδος στην αντιμετώπιση του καρκίνου χάρη στις καινοτόμες θεραπείες. Επισήμανε χαρακτηριστικά ότι εντός της τελευταίας δεκαετίας στη διάθεση των ογκολόγων υπάρχουν πάνω από 150 νέες δραστικές ουσίες1 και ότι καταγράφεται σημαντική μετατόπιση της θεραπείας του καρκίνου. Υπάρχει μετάβαση από τις παραδοσιακές δυνατότητες στην ανοσοθεραπεία και την γονιδιακή θεραπεία, δύο «ριζοσπαστικές τεχνολογίες». Ακόμη, υπογράμμισε ότι την τελευταία δεκαετία με την είσοδο της ανοσοθεραπείας έχει παρατηρηθεί αύξηση της αποτελεσματικότητας στη θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, καθώς οι ασθενείς ανταποκρίνονται και ζουν περισσότερο.  Τέλος, μοιράστηκε μία εικόνα από το μέλλον, καθώς η εξατομικευμένη θεραπεία στην ογκολογία υπόσχεται πολλά. Υπάρχουν νέα εργαλεία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, που θα μπορούν να καθορίζουν τη σωστή θεραπεία για τους σωστούς ασθενείς στη σωστή στιγμή.

ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με την MSD

Στην MSD, γνωστή ως Merck & Co., Inc Rahway, NJ, ΗΠΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη του κοινού μας σκοπού: Χρησιμοποιούμε τη δύναμη των επιστημών αιχμής, για να βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από 130 χρόνια, φέρνουμε την ελπίδα στους ανθρώπους ανακαλύπτοντας και αναπτύσσοντας σημαντικές θεραπείες και εμβόλια. Φιλοδοξούμε να είμαστε μια βιοφαρμακευτική εταιρεία με εξέχουσα θέση παγκοσμίως, εστιάζοντας στην εντατική έρευνα, για να συμβάλλουμε στην παροχή καινοτόμων θεραπευτικών λύσεων που προάγουν την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα. Καλλιεργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον διαφορετικότητας και συμπερίληψης και λειτουργούμε υπεύθυνα για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές, βιώσιμο και υγιές μέλλον για όλους τους ανθρώπους και τις κοινότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.msd.gr και συνδεθείτε μαζί μας στο FacebookTwitterLinkedIn και YouTube.

 1. https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/global-oncology-trends-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

28 Νοεμβρίου 2022

2000 ώρες εθελοντισμού από τους εργαζόμενους της MSD το 2022

Το πνεύμα εθελοντισμού χαρακτηρίζει την MSD και οι άνθρωποι της στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας “Life Matters” συμμετέχουν σε πλήθος δράσεων όλο το χρόνο και αφιερώνουν μια ολόκληρη ημέρα ετησίως σε πολλαπλές δράσεις προσφοράς και αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα. Η φετινή ετήσια ημέρα εθελοντισμού ήταν η 25η Νοεμβρίου και οι δράσεις αγκάλιασαν τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τα ζώα.

Στο πλαίσιο της ημέρας αυτής, η Agata Jakoncic, Managing Director MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, δήλωσε: «Στην MSD εργαζόμαστε με στόχο να αναπτύξουμε και να προσφέρουμε καινοτόμα φάρμακα και εμβόλια για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ασθενειών και την ανακούφιση των ασθενών. Γνωρίζουμε όμως ότι έχουμε επίσης κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη, να συμβάλλουμε στην υγεία των κοινοτήτων, του πλανήτη, και ευρύτερα της κοινωνίας μας. Οι  εθελοντικές μας δράσεις, αποτελούν μέρος του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας “Life Matters” και χαίρομαι ιδιαίτερα που οι άνθρωποι μας τις αγκαλιάζουν με τόσο κέφι και αφοσίωση καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου».

Αναλυτικά οι δράσεις που υλοποιήθηκαν ήταν οι ακόλουθες:

Στην Αττική

 • Καθαρισμός της παραλίας Αλίμου σε συνεργασία με το Δήμο Αλίμου
 • Μαγείρεμα και συσκευασία τροφίμων για την Κοινωνική Κουζίνα «Ο ΑΛΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ»
 • Δημιουργικό Εργαστήρι – Κατασκευή Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών για το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «ΠΕΚ/ΑμεΑ» στα γραφεία της MSD
 • Καθαρισμός της Ελεύθερης Παραλίας Αλίμου, κάτω από το άγαλμα Σαράφη
 • Δημιουργικό Εργαστήρι – Κατασκευή Χριστουγεννιάτικων Καρτών για τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό  «Make a Wish» στα γραφεία της MSD
 • Δημιουργικό Εργαστήρι για το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «ΕΛΕΠΑΠ» στα γραφεία της MSD
 • Καθαρισμός των εκβολών του ρέματος της Πικροδάφνης στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου
 • Τακτοποίηση ειδών στο «Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας» του εθελοντικού οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού», στο Μαρούσι
 • Βοήθεια προετοιμασίας για τον χειμώνα στο «Καταφύγιο της Φιλοζωικής Ένωσης Ηλιούπολης» και βόλτα με τα φιλοξενούμενα σκυλάκια
 • Εθελοντικό Δημιουργικό Εργαστήριο στο Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής & Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος» του εθελοντικού οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού», στην Αγία Παρασκευή

Στην. Β. Ελλάδα

 • Δημιουργικό Εργαστήρι για την Κατασκευή Στολιδιών για τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «Σύλλογος Συνδρόμου Down», στην Καλαμαριά

Στην Κρήτη

 • Ταξινόμηση ειδών πρώτης ανάγκης στο Κέντρο Στήριξης, για τον εθελοντικό οργανισμό «Χαμόγελο του Παιδιού», στα Χανιά
 • Ταξινόμηση ειδών πρώτης ανάγκης στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας και Εθελοντικό Δημιουργικό Εργαστήρι, για τον εθελοντικό οργανισμό «Χαμόγελο του Παιδιού», στο Ηράκλειο

Στην Πάτρα

 • Ταξινόμηση ειδών πρώτης ανάγκης στο Κέντρο Στήριξης, για τον εθελοντικό οργανισμό «Χαμόγελο του Παιδιού»

Επιπλέον, στις 2 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το εκπαιδευτικό – διαδραστικό σεμινάριο “Labyrinth of Senses”, σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό “KINITRON”, στο 26ο Δημοτικό Σχολείο της Καλλιθέας, όπου η εθελοντική ομάδα της εταιρείας θα βοηθήσει στη στελέχωση των εργαστηρίων.

Τέλος, σημειώνεται ότι η εταιρεία μέσω της πολιτικής “MSDGivesBack”, δίνει σε κάθε εργαζόμενό την ευκαιρία να διαθέσει έως και 40 ώρες αμειβόμενου χρόνου ετησίως, για να προσφέρει εθελοντική εργασία.

ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με την MSD

Στην MSD, γνωστή ως Merck & Co., Inc Rahway, NJ, ΗΠΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη του κοινού μας σκοπού: Χρησιμοποιούμε τη δύναμη των επιστημών αιχμής, για να βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από 130 χρόνια, φέρνουμε την ελπίδα στους ανθρώπους ανακαλύπτοντας και αναπτύσσοντας σημαντικές θεραπείες και εμβόλια. Φιλοδοξούμε να είμαστε μια βιοφαρμακευτική εταιρεία με εξέχουσα θέση παγκοσμίως, εστιάζοντας στην εντατική έρευνα, για να συμβάλλουμε στην παροχή καινοτόμων θεραπευτικών λύσεων που προάγουν την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα. Καλλιεργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον διαφορετικότητας και συμπερίληψης και λειτουργούμε υπεύθυνα για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές, βιώσιμο και υγιές μέλλον για όλους τους ανθρώπους και τις κοινότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.msd.gr και συνδεθείτε μαζί μας στο FacebookTwitterLinkedIn και YouTube.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

26 Οκτωβρίου 2022

Χρυσό βραβείο απέσπασε η εκπαιδευτική αντικαπνιστική πρωτοβουλία «Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ, Η ΖΩΗ ΜΟΥ» (https://ygeiamouzoimou.gr/), στα Healthcare Business Awards 2022, η οποία ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας της MSD, Quality Net και της ΕΟΠΕ. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η καλλιέργεια αντικαπνιστικής κουλτούρας στις νεότερες γενιές, για την πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα αλλά και η καλλιέργεια υγιεινών προτύπων ζωής που προωθούν την υγεία και την ευεξία.

Μέσω του προγράμματος, σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος, μαθητές, γονείς και καθηγητές, ενημερώθηκαν για μια σειρά από θέματα όπως πρόληψη του καπνίσματος, διατροφή, σωματική δραστηριότητα, καλλιέργεια αυτοεκτίμησης, φιλία και κοινωνική συναναστροφή.

Η συνεργασία αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα αποτελεσματικής κοινωνικής παρέμβασης σε θέματα δημόσιας υγείας και να δημιουργήσει ένα θετικό προηγούμενο για συνεργασίες σε επίπεδο κοινότητας για θέματα δημόσιας υγείας. Με πρωτοβουλίες όπως αυτή, η MSD αποδεικνύει έμπρακτα πως στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων της έχει τον άνθρωπο, ενώ παραμένει πιστή στην αποστολή της να σώζει και να βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων παγκοσμίως.

ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με την MSD

Στην MSD, γνωστή ως Merck & Co., Inc Rahway, NJ, ΗΠΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη του κοινού μας σκοπού: Χρησιμοποιούμε τη δύναμη των επιστημών αιχμής, για να να βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από 130 χρόνια, φέρνουμε την ελπίδα στους ανθρώπους ανακαλύπτοντας και αναπτύσσοντας σημαντικές θεραπείες και εμβόλια.. Φιλοδοξούμε να είμαστε μια βιοφαρμακευτική εταιρεία με εξέχουσα θέση παγκοσμίως, εστιάζοντας στην εντατική έρευνα, για να συμβάλλουμε στην παροχή καινοτόμων θεραπευτικών λύσεων, που προάγουν την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα. Καλλιεργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον διαφορετικότητας και συμπερίληψης και λειτουργούμε υπεύθυνα για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές, βιώσιμο και υγιές μέλλον για όλους τους ανθρώπους και τις κοινότητες .

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.msd.gr και συνδεθείτε μαζί μας στο FacebookTwitterLinkedIn και YouTube.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

4 Οκτωβρίου 2022

Η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η ενίσχυση της ποικιλομορφίας αποτελούν μέρος του DNA της MSD και τιμώνται διαχρονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κάθε χρόνο, ωστόσο, τον Σεπτέμβριο οι αξίες αυτές επικοινωνούνται πιο συστηματικά μέσα από μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών που σχεδιάζονται από τους ίδιους τους εργαζόμενους της εταιρίας. Κεντρικό θέμα της φετινής 7ης χρονιάς δράσεων, ήταν τοThe power of collective purpose”.

Τα δίκτυα Women’s Network (WN) και Next Generation Network (NGN), τα οποία στηρίζουν την ενδυνάμωση των γυναικών, την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων ιδεών και την δημιουργία ενός περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, υλοποίησαν και φέτος μια σειρά σημαντικών δράσεων.

Συγκεκριμένα, το Women’s Network, πραγματοποίησε διαδικτυακή συνάντηση με καλεσμένη την Χριστίνα Λεϊμονή, Marketing & Operations Director at Microsoft Greece, Cyprus and Malta και ενεργό μέλος της LGBTQI+ κοινότητας, η οποία, μοιράστηκε με τους υπαλλήλους της εταιρείας την προσωπική της εμπειρία και μίλησε για την ελευθερία της έκφρασης.  

Επίσης, το Next Generation Network, σε συνεργασία με την ΜΚΟ KINITRO, διοργάνωσε στις 26 Σεπτεμβρίου ένα βιωματικό & διαδραστικό εργαστήριο αισθήσεων για την εκπαίδευση γύρω από τις αναπηρίες. Οι συμμετέχοντες, αξιοποιώντας της αισθήσεις τους, κλήθηκαν να ξεπεράσουν διάφορα «εμπόδια», ανακαλύπτοντας έναν διαφορετικό κόσμο από αυτόν που έχουν συνηθίσει να βλέπουν, να ακούν και να αγγίζουν. Στόχος αυτής της εμπειρίας ήταν η ενίσχυση της κουλτούρας συμπερίληψης και η παρότρυνση των ανθρώπων να αγκαλιάζουν την διαφορετικότητα και να γίνονται οι ίδιοι πρεσβευτές της αλλαγής της συμπεριφοράς όλων προς τα άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, η MSD στηρίζει μια σειρά από Podcasts της Ιωάννας Παλιοσπύρου, τα οποία δίνουν έμφαση στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στη δημιουργία μιας κοινωνίας συμπεριληπτικής, που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και το πάθος για τη ζωή!

«Η διαφορετικότητα είναι μέρος του DNA της MSD και στόχος μας είναι να παρέχουμε ένα περιβάλλον στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και αναγνωρίζεται η αξία τους. Οφείλουμε ως Οργανισμός να συμβάλλουμε στην αλλαγή που όλοι θέλουμε να δούμε στον κόσμο, για μια κοινωνία πιο συμπεριληπτική , που αγκαλιάζει και αποδέχεται τη διαφορετικότητα», δήλωσε η Αθηνά Σταύρου, HR Lead MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας. 

ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με την MSD

Στην MSD, γνωστή ως Merck & Co., Inc Rahway, NJ, ΗΠΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη του κοινού μας σκοπού: Χρησιμοποιούμε τη δύναμη των επιστημών αιχμής, για να να βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από 130 χρόνια, φέρνουμε την ελπίδα στους ανθρώπους ανακαλύπτοντας και αναπτύσσοντας σημαντικές θεραπείες και εμβόλια.. Φιλοδοξούμε να είμαστε μια βιοφαρμακευτική εταιρεία με εξέχουσα θέση παγκοσμίως, εστιάζοντας στην εντατική έρευνα, για να συμβάλλουμε στην παροχή καινοτόμων θεραπευτικών λύσεων, που προάγουν την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα. Καλλιεργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον διαφορετικότητας και συμπερίληψης και λειτουργούμε υπεύθυνα για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές, βιώσιμο και υγιές μέλλον για όλους τους ανθρώπους και τις κοινότητες .

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.msd.gr και συνδεθείτε μαζί μας στο FacebookTwitterLinkedIn και YouTube.