Σημαντικά Στοιχεία Επισήμανσης Απορρήτου

Σημαντικά Στοιχεία Επισήμανσης Απορρήτου

Επισημαίνεται ότι η MSD ΑΦΒEE χειρίζεται τα προσωπικά σου δεδομένα με πλήρη σεβασμό προς το προσωπικό σου απόρρητο και τα επεξεργάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι πληροφορίες που παρέχεις, συμπεριλαμβανομένων ανεπιθύμητων ενεργειών ή ποιοτικών παραπόνων σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα, ενδέχεται να κοινοποιηθούν στις κανονιστικές αρχές, σε θυγατρικές εταιρείες της και σε επιχειρηματικούς εταίρους με τους οποίους συνδέεται συμβατικά. Οι εν λόγω αποδέκτες ενδέχεται να βρίσκονται σε άλλη χώρα εκτός της δικής σου, οπότε και εφαρμόζονται από την MSD ΑΦΒEE, οι κατάλληλες σύμφωνα με το νόμο εγγυήσεις για την διαβίβαση, εφόσον απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της MSD ΑΦΒEE, τους σκοπούς και τις νόμιμες βάσεις της επεξεργασίας των προσωπικών σου δεδομένων, καθώς και με την άσκηση των δικαιωμάτων σου, μπορείς να επισκεφτείς τον παρακάτω σύνδεσμο www.msdprivacy.com/gr/gr/index.html.

Εάν επιθυμείς να επικοινωνήσεις απευθείας με την MSD ΑΦΒΕΕ, για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, κάλεσε στο +30 2109897493.

Important Privacy Notice Elements

Please note that any personal data provided by you will be treated by MSD AFVEE with full respect of your privacy and will be processed according to the applicable data protection law, which provides you with specific data protection rights.

Any information you provide, including an adverse event or product quality complaint, may be shared with regulatory agencies, our company subsidiaries and business partners with whom we have contractual agreements. These recipients may be located in a country other than yours, in which case appropriate transfer safeguards will be implemented (by MSD AFVEE)  if necessary.

For more information about MSD AFVEE’s privacy policy, the purposes and legal basis of the processing of your personal data, as well as the exercise of your rights, please visit: https://www.msdprivacy.com/gr/gr/index.html .

Should you wish to contact directly MSD AFVEE for further info or clarifications, please call on +30 2109897493.