Περιήγηση επάνω
Είσοδος

ΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΤΩΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ
ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

The module 1.4.1
Πάθος μας είναι η βελτίωση της υγείας. Κάτι που μας κρατάει στην πρώτη γραμμή της επιστημονικής ανακάλυψης και ανάπτυξης.
The module 1.5.1

The module 1.5.2
The module 1.5.3
The module 1.4.3

Καινοτόμα φάρμακα και εμβόλια

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας βρίσκεται η ανακάλυψη και ανάπτυξη φαρμάκων και εμβολίων τα οποία βελτιώνουν ή και σώνουν τις ζωές των ανθρώπων. Θέτουμε συνεχώς νέους στόχους στις θεραπείες μας, αναζητάμε νέες κατηγορίες φαρμάκων και εμβολίων και νέους τρόπους για να αναπτύξουμε την επόμενη γενιά θεραπειών που θα κάνουν τη διαφορά. Το πάθος που έχουμε για να βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων είναι φανερό σε κάθε εύρος και βάθος του pipeline της εταιρίας μας.

The module 1.4.3

Καινοτόμοι άνθρωποι

Η καινοτόμος έρευνα ξεκινάει με καινοτόμους ανθρώπους. Οι επιστήμονες μας είναι ηγέτες στους τομείς τους και εξερευνούν διαρκώς νέους τρόπους για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας. Αναγνωρίζουν ότι οι καλύτερες επιστημονικές ανακαλύψεις συχνά προκύπτουν μέσα από την συνεργασία με άλλους ερευνητές εντός και εκτός των εργαστηρίων της MSD.

The module 1.4.3

Καινοτόμος επιστήμη

Οι ερευνητές μας εφαρμόζουν τεχνολογίες αιχμής προκειμένου να εξετάσουν τα προβλήματα υγείας από κάθε πλευρά ξεχωριστά. Από την έρευνα της δομής του κάθε απομονωμένου μορίου μέχρι τον τρόπο αλληλεπίδρασης πολλαπλών μορίων στην ασθένεια. Αυτό μας δίνει μια βαθύτερη κατανόηση των μηχανισμών της ασθένειας και του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ή να εμποδίσουμε την ανάπτυξη της με πολλές νέες μεθόδους.

The module 1.4.3

Καινοτόμες λύσεις σε τοπικά προβλήματα

Η εφαρμογή των επιστημονικών ανακαλύψεων δεν μπορεί να γίνει σε όλες τις κοινωνίες και ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Μερικές φορές χρειάζεται να εφευρίσκουμε νέες προσεγγίσεις οι οποίες εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες διαφορετικών ανθρώπων ή διαφορετικών αγορών. Το έργο μας είναι η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων οι οποίες εγγυώνται ότι όλοι οι άνθρωποι οπουδήποτε στον κόσμο θα επωφεληθούν από τα φάρμακα της MSD.

The module 1.4.3
The module 1.4.7/1.4.8
 
The module 1.6.*

​ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Εστιάζουμε την έρευνα μας σε ποικίλες θεραπευτικές κατηγορίες όπως :

  • Καρδιαγγειακό σύστημα
  • Διαβήτης και ενδοκρινολογία
  • Νευροεπιστήμες και Οφθαλμολογία
  • Ογκολογία
  • Αναπνευτικό και Ανοσολογία
  • Λοιμώδη νοσήματα
The module 1.6.*

The module 1.6.*