Έκθεση δημοσιοποίησης παροχών 2016

E&A ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Άρθρο 3.02 646092,08 Δημοσιοποίηση από την MERCK SHARP & DOHME ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ.7α του ν.4316/2014, του Κώδικα δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA. Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ.7α του Νόμου 4316/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν , σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς ( ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους να γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς ( ΕΥΦ). Στην παρούσα σελίδα , δημοσιοποιούνται από την MERCK SHARP & DOHME ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ οι παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) σύμφωνα με τις υπ’αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και οι παροχές ατομικά προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς ( ΕΥΦ) από 01/01/2016 έως 31/12/2016. Σε κάθε περίπτωση , η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς κα στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν την σχέση των φαρμακευτικών εταιριών με την ιατρική κοινότητα.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=