Περιήγηση επάνω
Είσοδος

ΗΓΕΣΙΑ

ΗΓΕΣΙΑ
The module 1.4.1
Ο τρόπος με τον οποίο διοικούμε ως εταιρία είναι τόσο σημαντικός όσο και οτιδήποτε άλλο κάνουμε
The module 1.5.1

The module 1.5.2
The module 1.5.3

Η καλή εταιρική διακυβέρνηση ωφελεί τόσο τους πελάτες όσο και τους μετόχους μας και είναι απαραίτητη για την μακροχρόνια επιχειρηματική επιτυχία μας.

Για το λόγο αυτό αφιερώνουμε σημαντικό χρόνο και πόρους για να διασφαλίσουμε ότι:

  • oι πολιτικές μας αντικατοπτρίζουν τις αξίες και τους επιχειρησιακούς μας στόχους,
  • έχουμε αποτελεσματική εταιρική δομή διακυβέρνησης και
  • λειτουργούμε με τρόπο ανοικτό, ειλικρινή και χαρακτηριζόμενο από διαφάνεια.
The module 1.5.1

The module 1.5.1

The module 1.4.3
The module 1.4.3 with Left image
The module 1.4.4
The module 1.4.7/1.4.8

Ο Kenneth C. Frazier, Chairman, President & CEO είναι υπεύθυνος για το Διοικητικό Συμβούλιο της MSD (Merck & Co, Inc, Kenilworth, NJ, USA για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον Καναδά).

Μάθετε περισσότερα για το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας παγκοσμίως συμπεριλαμβανομένων των καταστατικών και των αποστολών της επιτροπής.

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή μας διαχειρίζεται τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της MSD παγκοσμίως. Αυτοί οι κορυφαίοι ηγέτες, που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς της εταιρίας, συνεδριάζουν συχνά και επανεξετάζουν την πρόοδο των εταιρικών μας στόχων.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής μαςThe module 1.6.*

Κώδικας δεοντολογίας: Οι αξίες και τα πρότυπά μας

O τρόπος που λειτουργούμε συνάδει με τον Κώδικα Αξιών μας αλλά και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ. Τα παραπάνω αποτελούν βάση της καθημερινής μας επαγγελματικής πρακτικής.

The module 1.6.*

The module 1.6.*