Περιήγηση επάνω
Είσοδος

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ

The module 1.4.1
Ο στόχος μας είναι να χαράξουμε πορεία προς ένα υγιέστερο μέλλον. Φροντίζουμε να δουλέψουμε μαζί για να το πετύχουμε
The module 1.5.1

Ως μία εταιρία με προϊόντα που φροντίζουν για τις ζωές και την ευεξία των ανθρώπων σε όλον τον κόσμο, κατέχουμε και ακολουθούμε ένα υψηλό επίπεδο προτύπων. Και περιμένουμε και από τους άλλους να τηρούν το ίδιο υψηλό επίπεδο.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να λειτουργούμε με διαφάνεια, ειλικρίνεια και με βάση τα υψηλότερα επίπεδα δεοντολογίας και ακεραιότητας. Αυτό σημαίνει ότι :

The module 1.5.2
  • διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση της εταιρίας με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο
  • ενισχύουμε διαρκώς τη δέσμευση μας στις δεοντολογικές επιχειρησιακές πρακτικές και συμπεριφορές, σε κάθε βαθμίδα της εταιρίας, μέσω του τμήματος Δεοντολογίας της MSD και του Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει τη λειτουργία μας
  • προστατεύουμε την ιδιωτικότητα μέσω του παγκόσμιου προγράμματος ιδιωτικότητας της εταιρίας μας.
The module 1.5.3

Πολυμορφία στην MSD

Επίσης, δίνουμε αξία στη διαφορετική συνεισφορά του κάθε εργαζόμενου από όλον τον κόσμο και έχουμε δεσμευτεί για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που είναι ανοικτό, ευπρόσδεκτο και γεμάτο σεβασμό προς όλους τους εργαζομένους μας.

Αυτές οι αξίες και οι αρχές αποτελούν τον πυρήνα της εταιρίας μας .

The module 1.5.1

Δεοντολογία στο Εργασιακό περιβάλλον

Χρειάζονται πολλά περισσότερα από την ύπαρξη των κατάλληλων μηχανισμών, προτύπων και κατάρτισης για τη διασφάλιση ενός ανοικτού και δεοντολογικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Εργαζόμαστε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι ανταποκρινόμαστε στα δικά μας υψηλά πρότυπα κάθε μέρα.

The module 1.5.1

Ειλικρίνεια και Διαφάνεια

Προσπαθούμε να λειτουργούμε ανοικτά και με διαφάνεια σε κάθε τι που κάνουμε. Επειδή η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε εξαρτάται από αυτό.

 

The module 1.4.3
The module 1.4.3 with Left image
The module 1.4.4
The module 1.4.7/1.4.8
 
The module 1.6.*

The module 1.6.*

The module 1.6.*